جناب دکتر امیر حسین شمشادی

مدیر گروه روابط عمومی

متولد ۱۳۵۷ شهر تهران

مدیر روابط عمومی در صنعت فولاد، خودروسازی، صنایع لوازم خانگی، مناطق آزاد تجاری و ‌…

دکتری علوم ارتباطات اجتماعی

مولف کتاب “بازگرداندن شهروندان به روزنامه نگاری