خبرنگاری

امیر حسین شمشادی

متولد ۱۳۵۷ شهر تهران

مدیر روابط عمومی در صنعت فولاد، خودروسازی، صنایع لوازم خانگی، مناطق آزاد تجاری و ‌…

دکتری علوم ارتباطات اجتماعی

مولف کتاب “بازگرداندن شهروندان به روزنامه نگاری

داوود زارعیان

متولد 1344 شهر  دامغان

قدیمی ترین مدیر روابط عمومی کشور

مدرس روابط عمومی و روزنامه نگاری

رییس انجمن متخصصان روابط عمومی

آثار:

روابط عمومی همراه,شناخت افکار عمومی,مبانی کل ارتباطات جمعی

حمید شکری خانقاه

متولد 1347 شهر سقز

عضو هیات داوران جشنواره های روابط عمومی کشور

اثر اصلی:

برنامه ریزی راهبردی ارتباطی در روابط عمومی

غلامرضا کاظمی دینان

متولد 1329

از بنیان گذارادن روابط عمومی نوین در ایران

رییس انجمن روابط عمومی ایران

مشاور رئیس کل بانک مرکزی و سازمان حفاظت از محیط زیست

مدرس روابط عمومی در دانشگاه های معتبر کشور