عکاسی

ساسان پناهی

متولد 1346 شهر تبریز

مترجم کتاب آموزش نرم افزار adobe camera raw

برای عکاسی دیجیتال

مدرس دانشگاه

محمد مهدی رحیمیان

متولد 1340 شهر تهران

عضو هیئت موسس انجمن عکاسان ایران

دانش اموخته ممتاز عکاسی از دانشگاه هنر تهران

مدیر گروه عکاسی دانشکده خبر

آثار:

عکاسخانه شهر

تاریخ عکاسی معاصر ایران