این دانشکده از سال آغاز به کار خود (۱۳۷۶خ.) تا به امروز، با ریاست ۸ شخصیت بارز علمی-ارتباطاتی روبه‌رو بوده‌است. بزرگ‌مردانی که هر کدام در دوره‌هایی سکّان هدایت این دانشکده را در امر آموزش و پژوهش در دست داشتند. ترتیب حضور این بزرگواران در دانشکده چنین بوده‌است:

 1. حبیب سنگ‌تراش (۷۷-۱۳۷۶)
 2. دکتر …. خدابخشی (۷۸-۱۳۷۷)
 3. حبیب سنگ‌تراش (۸۰-۱۳۷۹)
 4. دکتر کیومرث اشتریان (۸۳-۱۳۸۱)
 5. دکتر محمدحسن جعفری سهامیه (۸۴-۱۳۸۳)
 6. دکتر محمدعلی حقیقی (۸۵-۱۳۸۴)
 7. دکتر مهری رفعتی (1384)
 8. دکتر محمود احمدی‌افزادی (۸۶-۱۳۸۵)
 9. دکتر روح‌الله احمدزاده کرمانی (۸۷-۱۳۸۶)
 10. دکتر قاسم فرج‌اللهی (۹۲-۱۳۸۷)
 11. محمود احمدی‌افزادی (۱۳۹۲ تاکنون)