محمدمهدی رحیمیان

سوابق تحصیلی
رتبه اول گروه هنر و رشته عکاسی در آزمون سراسری در سال1362
دانش آموخته و دانشجوی ممتاز دانشگاه هنر
کسب رتبه سوم در آزمون سراسری اعزام به خارج کشور

سوابق تدریس
از 1367 تدریس دروس تخصصی عکاسی در دانشگاه هنر، دانشکده خبر، دانشکده انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران، دانشگاه شاهد و دانشگاه تهران

سوابق اجرایی
عضو هیئت داوران جشنواره روابط عمومی
مشاور کمیته اجرایی جشنواره روابط عمومی
عضو شورای سیا‌ست گذاری و کارشناسی عکس دفاع مقدس در بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس
عضو شورای تخصصی و کارشناسی عکاسی فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران
عضو شورای سیاست گذاری عکاسی بنیاد رودکی
عضو شورای سیاست گذاری و مشاور ارشد خانه عکاسان ایران
عضو هیئت موسس انجمن فارغ التحصیلان رشته عکاسی
عضو هیئت موسس انجمن عکاسی ایرانشهر
عضو شورای علمی مجله “عکاسی خلاق”
عضو شورای سردبیری مجله “پرواز”
عضو هیئت موسس انجمن عکاسان بحران
عضو هیئت موسس انجمن عکاسان تبلیغاتی، صنعتی. معماری ایران
عضو انجمن عکاسان مطبوعات ایران
عضو انجمن عکاسان سینمای ایران
دبير رشته عكاسی جشنواره بين المللي هنرهای تجسمی فجر

مدیر گروه عکاسی در دانشکده انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران

مدیر گروه عکاسی در دانشکده خبر

عضو هیئت مدیره انجمن عکاسان ایران

دبیر علمی پنجمین دوره 10 روز با عکاسان

مشاور علمی رئیس دانشکده خبر