هدف: 

کارشناس خبرنگاری : خانم فاطمه شیوایی

تربیت خبرنگاران متخصص و آشنا به اصول حرفه ای خبرنگاری

حیطه خبرنگاری گسترده تر و مهم تر از آن است که بتوان به سادگی از کنار آن عبور کرد. آنچه امروز ذهن بشر را مسیردهی می کند، همان مفاهیمی است که بوسیله رسانه های جمعی و در واقع “ژورنالیست" ها تولید می گردد.

نگاه توامانِ علمی و عملی به ژورنالیسم، آن چیزی است که دانشکده خبر به دنبال آن است.

تربیت خبرنگاران زبده، متخصص و متعهد برای رسالتی سنگین که همانا “آگاهی بخشیدن" به تمامی لایه های جامعه می باشد.

دانشجویان این رشته ضمن آشنایی با اصول خبرنویسی، گزارش، مصاحبه و ژورنالیسم، برای ورود به حوزه تخصصی کار و یا ادامه تحصیل در گرایش های مختلف خبرنگاری آماده می گردند.