گروه عکاسی دانشکده خبر دارای رشته های عکاسی خبری در مقطع کاردانی و همچنین عکاسی خبری و عکاسی تبلیغات در مقطع کارشناسی می باشد.

مدیر گروه : دکتر محمد مهدی رحیمیان

کارشناس عکاسی و گرافیک : خانم عطیه زنگنه

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره رشته های گروه عکاسی روی دکمه های پایین کلیک نمایید.

هدف:

تربیت عکاسان متخصص در ثبت وقایع خبری

جاودانه کردنِ وقایع و رویدادها، هنر اصلی یک عکاس خبری است. امری حرفه ای و البته دشوار.

برای ثبت یک رویدادِ خبری، هیچ یک از سوژه هایِ عکاس، ثابت نمی ایستند تا توسط دوربین ثبت شوند.
بلکه این عکاس خبری است که با هنر و تکنیک، وقایع را به گونه ای ثبت می کند که گویی تمام سوژه های برای او ایستاده اند.

یک عکاس خبری در آن واحد هم کارگردان است و هم نورپرداز. و این همه در یک لحظه اتفاق می افتد!

در اهمیت عکاسی خبری همین بس که چه بسیار وقایع و رویدادهایی که به دلیل عدم وجود عکاس خبری، امروز یادی ازآن در سر نداریم…

دانشجویان عکاسی خبری دانشکده خبر، ضمن فراگرفتن اصول تصویر، نور، گرافیک و … می آموزند که چگونه رویدادهای خبری را
پوشش دهند و در کسری از ثانیه، به یادماندنی ترین تصاویر را ثبت نمایند.