بازدید ریاست دانشگاه جامع استان تهران در روز خبرنگار

دانشکده خبر در روز هفدهم مرداد 1396 که مصادف با شهادت شهید صارمی و “روز خبرنگار” است، میزبان دکتر فرامرز اکرمی، رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان تهران و هیات همراه بود.

دکتر اکرمی ضمن بازدید از بخش های مختلف دانشکده خبر و گفتگو با کارکنان و دانشجویان این دانشکده، در جلسه ای که با حضور ریاست و معاونین دانشکده خبر برگزار شد برتوسعه همکاری و تعامل آموزشی و رسانه ای دانشکده خبر با سایر دانشگاه های کشور شد.

وی در این بازدید ضمن آشنایی با اساتید و کارکنان دانشکده خبر، با حضور در کلاس گروه عکاسی، ضمن تبادل نظر با دانشجویان، به بیان راهکارهای نوین آموزش و رسانه پرداخت.

معاونین دانشگاه جامع علمی کاربردی تهران نیز در این بازدید، دکتر فرامرز اکرمی را همراهی نمودند.

پایان خبر

درباره نویسنده

ارسال دیدگاه