اطلاعیه؛ زمان ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی

بر اساس اطلاعیه دانشگاه جامع علمی کاربردی، ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ناپیوسته، از روز سه شنبه 4 مهر آغاز می گردد.

اطلاعات تکمیلی نحوه ثبت نام، متعاقبا اعلام می گردد.

درباره نویسنده

ارسال دیدگاه