اطلاعیه؛ انتخاب واحد ورودی بهمن 96

اطلاعیه مهم
قابل توجه دانشجویان ورودی بهمن96
دانشجویان محترم
جهت ثبت نهایی انتخاب واحد ، بر اساس تاریخهای تعیین شده در زیر به واحد اموزش دانشکده خبر مراجعه نمایید . حضور در روزهای تعیین شده الزامی است . تاریخ شروع کلاسها سه شنبه  می باشد .

شنبه : ۲۲ فروردین
۱- کاردانی عکاسی
۲- کارشناسی تدوین ، کارشناسی کارگردانی، کارشناسی تصویربرداری

یکشنبه: ۲۳ فروردین
۱- کارشناسی عکاسی خبری و تبلیغاتی
۲- کارشناسی گویندگی و دوبله
۳- کارشناسی مجری گری
۴- کاردانی روابط عمومی
۵- کاردانی مترجمی آثار مکتوب
۶- کارشناسی مترجمی همزمان
۶- کارشناسی مترجمی خبر

دوشنبه : ۲۴فروردین
۱- کاردانی و کارشناسی خبرنگاری
۲- کارشناسی روابط عمومی

درباره نویسنده

ارسال دیدگاه