اطلاعیه آموزش- مغایرت ها- مهم

? بسار مهم و حائز اهمیت

قابل توجه کلیه دانشجویان
با توجه به مشکلات سامانه هم آوا در ابتدای انتخاب واحد، و به منظور جلوگیری از هرگونه مشکل در ایام امتحانات، لازم است کلیه دانشجویان اعم از کاردانی و کارشناسی، ورودی جدید و قبلی، با مراجعه به سامانه هم آوا انتخاب واحد خود را از قسمت “برنامه هفتگی” پرینت گرفته و به دقت مورد بررسی قرار داده و در صورت داشتن هرگونه مغایرت در انتخاب واحد از تاریخ 1 الی 8 آذر به واحد آموزش مراجعه نمایید. لازم به ذکر است بعد از گذشت زمان مقرر هیچ گونه مغایرتی پذیرفته نخواهد بود و مسئولیت آن به عهده شخص دانشجو می باشد. دانشجویان دارای مغایرت در انتخاب واحد، از شرکت در امتحانات پایان ترم محروم خواهند بود.
برخی از مغایرت ها به عنوان نمونه به شرح ذیل می باشد:
1- تفاوت در نام درس
2-نبودن برخی از دروس در انتخاب واحد
3-اضافه بودن برخی از دروس در انتخاب واحد

واحد آموزش

درباره نویسنده

ارسال دیدگاه