اطلاعيه ها

مناسبت ها

كتابخانه

افتخارات

تصوير روز

مركز آموزش هاي آزاد

سامانه جامع آموزش سجاد

دانشگاه جامع علمي كاربردي

فرم هاي دانشجويي
  

 

 برنامه زمان بندی انتخاب واحد دانشجویان به تفکیک نیمسال ورود و مقطع

 نیمسال اول تحصیلی 95-94

روز

تاریخ

رشته

ورودی

مقطع

حذف و اضافه

سه شنبه

10/6/94

همه رشته ها

دوم 91-90  الی  اول 93-92

کاردانی  و  کارشناسی

4/7/94

چهارشنبه

11/6/94

همه رشته ها

دوم 93-92

کاردانی

5/7/94

پنج شنبه

12/6/94

همه رشته ها

دوم 93-92

کارشناسی

5/7/94

جمعه

شنبه

13/6/94

14/6/94

همه رشته ها

اول 94-93

کاردانی

6/7/94

یکشنبه

دوشنبه

15/6/94

16/6/94

همه رشته ها

اول 94-93

کارشناسی

6/7/94

سه شنبه

چهارشنبه

17/6/94

18/6/94

همه رشته ها

دوم 94-93

کاردانی

7/7/94

پنج شنبه

جمعه

19/6/94

20/6/94

همه رشته ها

دوم 94-93

کارشناسی

7/7/94

 

شروع کلاس ها

21 شهریور 94

درخواست انتقال/مهمان/تغییر رشته

31 مرداد   الی   3 شهریور 94

بررسی درخواست توسط مراکز و واحدهای استانی

31 مرداد   الی   6 شهریور 94

حذف اضطراری

25  و  26   آذر 94

پایان کلاس ها

10 دی  94

امتحانات

12 دی   الی   24 دی 94

درخواست تجدید نظر

12 دی   الی   1 بهمن  94

 

-   انتخاب واحد به صورت اینترنتی انجام می شود.

-   برای انتخاب واحد به سایت سامانه سجاد (edu.uast.ac.ir)  مراجعه نمایید.

v    برای ورود به سامانه سجاد از   نام کاربریکد ملی   ،   رمز عبور: (در صورت عدم تغییر

کدملی و شماره شناسنامه)  استفاده نمایید.

-   ثبت انتخاب واحد فقط  در تاریخ های اعلام شده انجام می پذیرد.

-   **هر دانشجو مجاز است  از دروس و ساعات مربوط به همان ورودی و رشته انتخاب نماید، در

     غیر این صورت عواقب آن بعهده دانشجو میباشد.

-    **پس از انتخاب واحد و تایید نهایی ارائه پرینت برنامه هفتگی به واحد آموزش تا قبل از زمان حذف واضافه  توسط دانشجو  الزامی می باشد، در غیر این صورت انتخاب واحد شما  نهایی نمی باشد.

-    هنگام انتخاب واحد به تاریخ امتحانات پایان ترم توجه فرمایید.

-    در هنگام انتخاب واحد به هشدارهای بالای صفحه توجه فرمایید.

-   ورودی دانشجویان 932 ملزم به گذراندن درس کارورزی 1 در این ترم می باشند.همچنین گذراندن کارورزی 2 برای  دانشجویان ورودی 922 یا ترم آخر الزامی میباشد.

 

واحد آموزش

دانشکده خبر

 
اطلاعيه زمان بندي انتخاب واحد