اطلاعيه ها


 

مناسبت ها

كتابخانه

افتخارات

مركز آموزش هاي آزاد

سامانه جامع آموزش سجاد

دانشگاه جامع علمي كاربردي

فرم هاي دانشجويي

 اطلاعيه ‌سازمان ‌سنجش‌آموزش‌ كشور ‌در‌‌خصوص‌ اعلام ‌فهرست ‌اسامي ‌پذيرفته ‌شدگان‌نهايي ‌‌كدرشته‌ محل‌هاي ‌متمركز ‌و ‌معرفي ‌شدگان ‌چند ‌برابر ‌ظرفيت ‌كدرشته ‌محل‌هاي ‌نيمه‌متمركز ‌در ‌پذيرش دوره ‌مهندسي ‌فناوري ‌و‌‌‌ كارشناسي‌ حرفه‌اي‌(ناپيوسته) نظام‌آموزش‌ مهارتي مهر ماه سال ‌‌1394 دانشگاه‌جامع علمي ـ‌كاربردي

زمان ثبت نام:دوشنبه از تاریخ 94/7/13 الی چهارشنبه 94/7/15

 

ثبت نام فقط در این زمان ها انجام می پذیرد

 

متن کامل در قسمت اخبار

 

ثبت نام پذيرفته شدگان دوره هاي كارشناسي

قابل توجه پذيرفته‌شدگان كدرشته محل‌هاي نيمه‌متمركز دوره‌ كارداني فني و دوره كارداني حرفه‌اي

 

با آرزوي موفقيت براي كليه داوطلبان عزيز، بدين‌وسيله نظر معرفي شدگان چند برابر ظرفيت كدرشته محل‌هاي نيمه‌متمركز در پذيرش دوره‌‌ كارداني فني و دوره كارداني حرفه‌اي نظام آموزش مهارتي مهر ماه سال 1394 دانشگاه جامع علمي ـ ‌كاربردي را به موارد زير معطوف مي‌دارد.

متن کامل در قسمت اخبار

ثبت نام پذيرفته شدگان دوره كارداني حرفه اي

دكتر اسحاق جهانگيري معاون اول رييس‌جمهور در ديدار نمايندگان كانون دانش‌آموختگان دانشكده خبر گفت: بحمدالله كشور در مسير صحيح توسعه قرار گرفته و اراده محكمي در دولت وجود دارد كه از مسير ريل‌گذاري شده توسعه همه‌جانبه منحرف نشود.

 معاون اول رييس‌جمهور تأكيد كرد: در اين مسير براي عبور از پيچ‌ها و گردنه‌هاي سخت پيش رو بايد از تمام ظرفيت هاي ملي از جمله دانشكده خبر، فارغ‌التحصيلان و متخصصين رسانه بهره جست و ظرفيت‌هاي اين عرصه مي‌توانند كمك‌رسان عبور از تنگناهاي مسير توسعه محسوب گردند.

متن کامل خبر در قسمت اخبار

معاون اول رييس جمهور: ظرفيت دانشكده خبر كمك‌رسان عبور از تنگناهاي مسير توسعه است