دانشکده خبر

روسای دانشکده خبر

این دانشکده از سال آغاز به کار خود (1376خ.) تا به امروز، با ریاست 8 شخصیت بارز علمی-ارتباطاتی روبه‌رو بوده‌است. بزرگ‌مردانی که هر کدام در دوره‌هایی سکّان هدایت این دانشکده را در امر آموزش و پژوهش در دست داشتند. ترتیب حضور این بزرگواران در دانشکده چنین بوده‌است:


1.      حبیب سنگ‌تراش (77-1376)

2.      دکتر .... خدابخشی (78-1377)

3.      حبیب سنگ‌تراش (80-1379)

4.      دکتر کیومرث اشتریان (83-1381)

5.      دکتر محمدحسن جعفری سهامیه (84-1383)

6.      دکتر محمدعلی حقیقی (85-1384)

7.      دکتر محمود احمدی‌افزادی (86-1385)

8.      دکتر روح‌الله احمدزاده کرمانی (87-1386)

9.      دکتر قاسم فرج‌اللهی (92-1387)

10.  محمود احمدی‌افزادی (1392 تاکنون)