کارشناس رسانه های دیداری و شنیداری : خانم نیلوفر نوری

رشته های گروه رسانه های دیداری و شنیداری:

کاردانی:

بازیگری، تدوین، کارگردانی سینما، تصویربرداری، تهیه و تولید فیلم

 

کارشناسی:

بازیگری، تدوین، کارگردانی سینما، تصویربرداری، گویندگی و دوبله، مجری گری، فیلمنامه نویسی، گرافیک