کارشناس زبان و رسانه : خانم نیلوفر نوری

رشته های گروه زبان و رسانه:

کاردانی:

مترجمی زبان انگلیسی- آثار مکتوب و متون رسمی

کارشناسی:

مترجمی خبر انگلیسی، مترجمی آثار دیداری و شنیداری انگلیسی (ترجمه همزمان)

 

مدیر گروه:

دکتر پرستو دری منش