علی جعفری

علی جعفری

  • مشخصات فردی:

نام ونام خانوادگی: علی جعفری فوتمی

فرزند : غلامرضا    تولد : 16/3/1355

  • وضعیت تحصیلی:

کارشناس مهندسی کشاورزی دانشگاه تبریز
کارشناس ارشد ادبیات نمایشی دانشگاه آزاد

  • عضویت ها:

انجمن نوازندگان خانه موسیقی ایران :  1381 تاکنون (نوازنده تار وسه تار)

کانون ملی منتقدان تئاتر ایران: 1380 تاکنون

کانون جهانی منتقدان تئاتروابسته به یونسکو : 2005 تاکنون

  • سوابق شغلی

4-1 مطبوعات و رسانه های مکتوب

روزنامه ابرار ( نقد و گفتگوی تئاتر و موسیقی) 1377 تا 1380

روزنامه همشهری ( نقد و گفتگوی تئاتر و موسیقی) 1380

مجله فرهنگ و پژوهش ( گفتگوی تئاتر وموسیقی) 1379 تا 1381

مجله زنان ( نقد و گفتگوی تئاتر وموسیقی ) 1380 تا 1386 (توقیف مجله)

مجله هفت ( نقد وگفتگوی موسیقی ) 1385 تا 1386 ( توقیف مجله)

مجله زنان امروز ( مدیریت فضای مجازی) 1395 تا کنون

مجله  نمایش ( نقد تئاتر ) 1382 تا 1385

مجله نقد تئاتر – ویژه جشنواره های تئاتر فجر ( نقد تئاتر ) 1386 تا کنون

سایت ایران تئاتر( نقد تئاتر) 1391 تا کنون

4-2 رسانه شنیداری رادیو (صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران)

تهیه کننده و گوینده رادیو1387 تاکنون

کارشناس- مجری برنامه زنده هفت اقلیم شبکه رادیویی فرهنگ  88-1387

کارشناس- مجری برنامه زنده جمعه ها با تئاتر شبکه رادیویی فرهنگ  88-1387

سردبیر برنامه نگاهی به موسیقی ایران شبکه رادیویی ایران صدا 1388

سردبیر وتهیه کننده برنامه فرهنگی – هنری نقد ونظر (موسیقی – سینما وتئاتر)شبکه رادیویی ایران صدا 1388 تا کنون

سردبیر برنامه صدای تصویر (با موضوع سینما ) شبکه رادیویی گفتگو 1389

سردبیر و کارشناس –مجری برنامه صدای صحنه (با موضوع تئاتر) شبکه رادیویی گفتگو 1389 تا1391

سردبیر و کارشناس –مجری مجله رادیویی زنده فرهنگی هنری پیدا وپنهان  شبکه رادیویی گفتگو 1389 تا 1390

سردبیر ویژه برنامه های زنده جشنواره های بین المللی فیلم؛ تئاتر وموسیقی فجر در شبکه رادیویی ایران صدا از 1388 تا کنون

نخستین مسئول برنامه های زنده- تصویری شبکه رادیویی ایران صدا(پخش تصویر از طریق اینترنت) 1389

سردبیر وتهیه کننده و مجری  برنامه زنده –تصویری “گوناگون” شبکه رادیویی ایران صدا 1389 تا 1391

تهیه کننده پخش زنده روزهای دوشنبه شبکه رادیویی ایران صدا 1390تا 1391

کارشناس مجری برنامه فرهنگنامه شبکه رادیویی صدای آشنا 1390

کارشناس مجری برنامه زنده شوقستان ( تئاتر ) رادیو سراسری 1391 تا1392

کارشناس مجری ویژه برنامه زنده جشنواره بین المللی تئاتر فجر  رادیو سراسری 1391

تهیه کننده برنامه زنده رادیو محور رادیو ایران صدا – روزهای سه شنبه  1391 تا 1392

گوینده برنامه زنده رادیو محور رادیو ایران صدا – روزهای جمعه  1391 تا1392

تهیه کننده ثابت پخش رادیو فصلی ایران  ( 1391-1393)

گوینده ثابت پخش رادیو فصلی ایران  ( 1391-1393)

تهیه کننده بخش عصرگاهی رادیو فصلی ایران –روزهای شنبه (بهمن 1391 تا1393)

گوینده بخش نیمروزی روزهای دوشنبه رادیو آوا (  1392 تا 1395)

کارشناس – مجری برنامه زنده دیالوگ در رادیو نمایش (1392 -1393)

تهیه کننده و گوینده مجله خبری فرهنگی هنری “هفت رنگ “در رادیو فصلی ( مهر ماه 93 –اسفند93)

تهیه کننده برنامه زنده عصرگاهی ” زیر چتر باران ” در رادیو فصلی (مهرماه93 –اسفند93)

تهیه کننده پخش رادیو خانواده  و رادیو کودک ونوجوان( فروردین 93 – اسفند93)

کارشناس مجری برنامه” اقتصاد حوالی فرهنگ “رادیو اقتصاد(1394)

کارشناس مجری برنامه “پرده آخر ” رادیو گفتگو(1394 تا کنون)

تهیه کننده پخش عصرگاهی رادیو صبا (1394)

تهیه کننده برنامه “دونیم صبا” رادیو صبا (1394)

کارشناس خبری برنامه صبحگاهی رادیو فرهنگ (1394 تا کنون)

کارشناس مجری برنامه هفتانه رادیو فرهنگ (1395 تاکنون)

کارشناس مجری برنامه جادوی صحنه رادیو فرهنگ (1396)

کارشناس مجری برنامه نقد کتاب رادیو ورزش (1394 تا کنون)

دبیر سرویس فرهنگ وهنر مدیریت تولیدات چندرسانه ای چند رسانه ای رادیو ( 1394 تا 1395)

مسئول پایگاه موسیقی معاونت صدا در فضای مجازی (1395 تا کنون)

 

درباره نویسنده

ارسال دیدگاه